Futureal Allee nyereményjáték

 

A nyereményjátékos posztba beleírandó:

 

 • A NAGY ESEMÉNY BEJELENTÉS + NYEREMÉNYJÁTÉK:
  Meghívás a Futureal Allee Showroom megnyitó eseményére (2020.09.05.) amin TE is részt veszel és személyesen adod át a nyertesek részére a nyitóbeszéd után (kb.16:15- 16:30 óra között) a nyereményeket, amelyet a posztban hirdetsz meg. 

 

(A megnyitó esemény időtartama: 10 órától egészen 21 óráig tart. –> a nyitóbeszéd 16 órától kezdődik.)

Egyéb programok a megnyitón, amiket érdemes kiemelni a nyereményjátékos posztban:

 • Egész nap 20% kedvezményt adunk a teljes árukészletre.
 • DJ fog gondoskodni a jó hangulatról.
 • Sminkes és stylist tanácsadás egész nap.
 • Pezsgős koccintás (lesznek koktélok, limonádék, üdítők stb.).
 • Finom falatok (Ritesh Teeluck chéf által készített ételek).

 

 • Nyereményjáték feltételei, időtartalma + sorsolás menete

 

 • Miért szereted/szeretted meg a márkát?
  1-2 mondatban mesélsz a márkáról (pl.: 2003-ban alapították. Minőségi magyar márka magabiztos, tudatos nők és férfiak számára. Minimális darabszámban és Magyarországon készülnek a ruhák stb.)
  Ha szükséged van plusz információkra nézz szét a weboldalon: https://futurealsport.com/rolunk/

 

 • Esetleg, ha belefér a posztba érdemes pár szóban felhívni a figyelmet a Futureal Allee Facebook oldalára is, ahova heti szinten kerülnek fel posztok: daily outfit inspirációk, a legújabb kollekciók darabjai, nyereményjátékok stb. 

 

A JÁTÉK FELTÉTELEI:

 

 1. Követni a Futureal Allee (@futureal_allee) Instagram oldalát.
 2. Kommentben betaggelni 3 barátnőt, akit meghívnának a játékra.

 

Megjegyzés: Ha ide szerinted még kell megadni valamilyen feltételt akkor várjuk a javaslatokat! 😊

 

 

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

 1. A játék szervezője

A FUTUREAL Allee (Trend 4All Kft. 2045 Törökbálint, Móricz Zsigmond utca 7., továbbiakban: „Szervező”) „FUTUREAL Allee Showroom megnyitó nyereményjáték” címmel nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez.

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban az Instagrammal azt a Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így az Instagrammot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. Az Instagram csak a játék platformját biztosítja. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező (FUTUREAL Allee) felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

 1. A játékban részt vevő személyek:

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar

hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 14. életévét betöltött

magyar állampolgár, a 2.8. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes

természetes személy („Játékos”) vehet részt.

A Játékos (,,Játékos”) elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”) írt valamennyi

feltételt. Amennyiben kiskorú a nyertes, úgy szülővel/gondviselőjével kell átvennie nyereményét.

2.2 A Játék időtartama alatt egy Játékos több Pályázat beküldésére jogosult, amely Pályázat

semmilyen formában nem sértheti harmadik személy személyhez fűződő, vagy egyéb jogait.

2.3 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem

felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

2.4 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

2.5 A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyekben minden feltétel

érvényesül.

2.6 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételei teljesítésének az ellenőrzése végett a Szervező

megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a

Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.7 A Játékból ki vannak zárva a Szervező (Trend 4All Kft.), valamint a Játék

szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1)

bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.8 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékból azonnali hatállyal kizárja azon

Játékosokat, akik esetében azt tapasztalja, illetve annak megalapozott gyanúja merül fel, hogy a

Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév

alatt nem valós névvel vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a

megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és

egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények

megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy

teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó

többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy több, illetve

hamis adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját

nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők

vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a

Szervezőnek okoztak.
2.9 A játékban való részvétel feltételei:

 • Követni a Futureal Allee (@futureal_allee) Instagram oldalát.
 • Kommentben betaggelni/megjelölni 3 barátnőt, akit meghívnának a játékra.

Megjegyzés: Ha ide szerinted még kell megadni valamilyen feltételt akkor várjuk a javaslatokat! 😊

 

 1. A játék időtartama:

A játék 2020.08.21. napján délután kezdődik és 2020.08.28. napján 23:59 óráig tart.

3.1 A játék menete

A játék indulásának időpontjában Szabó-Kulcsár Edina (edinakulcsar_official) Instagram oldalán

kihelyezésre kerül egy felhívó poszt, amiben a megadott feltételeket követve tudnak részt

venni a játékosok. A játékszabálynak megfelelően a játékosok között 2 db vásárlási utalványt sorsol ki a

Szervező (FUTUREAL Allee) a játék lezárulta után.

 1. A játék definíciója és menete:

4.1. A Szervező „FUTUREAL Allee Showroom megnyitó nyereményjáték” néven hirdet játékot, melynek keretében Szabó-Kulcsár Edinával együttműködve arra kéri a részvevőket, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakkal összhangban a Szervező Instagram oldalát (@futureal_allee) beköveti. Majd ezután a megadott kép alatt kommentben betaggeli/megjelöli három ismerősét. A pályázók közül 2 darab nyertes kerül véletlenszerűen kisorsolásra. A nyereményt előzetes egyeztetést követően a nyertes átveheti/részt vehet rajta.

4.2 A Poszt tartalma a következő:

Szabó-Kulcsár Edina írja meg a fent említett kérések alapján egyénileg.

Szabályzat:

Ez a tartalom nem az Instagram által szervezett, illetve nem az Instagram által

szponzorált. A résztvevők ezzel elfogadják az Instagram használati szabályzatát.

#Futureal #Futureal_Allee #Meghívó #FuturealAlleeShowroomMegnyitó #Nyereményjáték

4.3 Szervező a Játék teljes időtartama alatt (2020.08.21. – 2020.08.28.) beérkezett érvényes Pályázatot beküldő

Játékosok közül 2020.08.29-én 19 órakor a véletlenszerűség elvének eleget tevő kézi sorsolással

összesen két darab nyertes Játékost sorsol ki a @futureal_allee Instagram oldalon. A Szervező a sorsolás során

számításba veszi azt, hogy a Játékos eleget tett a nyereményjáték kiírásának. A nyertes Játékosok az 5.1

pontban feltüntetett nyereményt nyerik meg.

4.4 A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő minden Játékos több

Pályázattal vehet részt.

4.5 A Szervező a nyertes Játékosok nevét közzéteszi az Instagram profiljában a sorsolást követően,

valamint 2020.08.29-én legkésőbb 23 óra 59 percig értesíti a nyerteseket, amelyhez a Játékosok a

Játékban való részvételükkel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárulnak.

A Szervező a nyereményjátékkal, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. A

játék során pótnyertest a Szervező nem hirdet. A nyertes Játékos bármely további értesítés nélkül a

Játékból automatikusan kizárásra kerül, ezáltal nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: – ha az

értesítő levélre 1 napon belül, legkésőbb 2020.08.30-án 15:00-ig nem válaszol; – ha bármely okból

nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; – bebizonyosodik, hogy a Játék menetét/eredményét

bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja; – jelen részvételi szabályzat bármely pontját

megsérti. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata a Futureal Allee Facebook oldalán, a “Jegyzetek”

menüpont alatt lesz elérhető, valamint a BraidMe And More (https://braidmeandmore.hu/) weboldalon.

 1. Nyeremények kézbesítése:

5.1. A Játék során a Nyertes találkozhat Szabó-Kulcsár Edinával a Futureal Allee-ban, ahol egy exkluzív megnyitón részt vehet másodmagával. A megnyitón Szabó-Kulcsár Edina személyesen adja át a Nyereményt, ami alatt fotó és videó is készül. A vásárlási utalvány értéke 2x 50.000 Ft értékben kerül kisorsolásra.

A nyeremény átvételének részleteit a Szervező a nyertessel Instagram üzenetben és/vagy telefonon

vagy emailben egyezteti. Nyereményeket a Szervező előzetes egyeztetés után személyesen juttatja

el a nyertesnek. A játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele érdekében.

Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele a Játékos érdekkörében felmerülő

bármely okból meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a szervezőt semmilyen

felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban, a Játékos a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem

támaszthat.

5.2. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.

5.3. A Nyereményt átvételtől számított fél éven belül tudja felhasználni a Nyertes.

 

 1. A Szervező felelőssége:

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a

cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő

hozzájárulása nélküli, valamint a nyertes Játékos részére elektronikus úton elküldött értesítésnek

Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve

annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk

tekintetében.

 1. Kizárás:

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt

a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással

megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi

résztvevőt. A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy fenntartja magának a jogot, hogy ilyen

cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 1. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok:

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb

nyereményt. A nyeremények készpénzre nem válthatók.

A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a

Játék játékszabályzatát és az adatkezelésre vonatkozó szabályozást, valamint tudomásul veszik,

hogy: – az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik.

A Játékos hozzájárulását az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel kifejezetten

megadottnak kell tekinteni; – a nyertes játékosok adatait (NÉV, INSTAGRAM PROFIL) a Szervező

nyilvánosságra hozhatja a Szervező Facebook és Instagram oldalain – amennyiben a

nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy a

Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek megadása a

Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint; – a Játék során felmerülő

nyereményadó megfizetését a nyeremény felajánlója vállalja. A nyereményekkel kapcsolatban adók

vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelésének ideje a jogszabályok szerinti

kötelező adatkezelési időtartam, melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

8.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.

8.1.1 Szervező, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal

összefüggésben, a nyeremény átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve

feldolgozza;

8.1.2 Nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a

Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

8.1.3 nyertességük esetén a Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is

készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve

hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár

részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;

8.1.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden

rendelkezését. A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.

8.2 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a vonatkozó, hatályos jogszabályi

rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra,

hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az

alábbi címen: 2045 Törökbálint, Móricz Zsigmond utca 7. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes

adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által

meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

8.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához

szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

8.4 A hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a Játékos jogosult a személyes adatai

kezeléséről tájékoztatást, személyes adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni. Kérelmére a

Szervező tájékoztatja az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,

időtartamáról, továbbá – a Játékos személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás

jogalapjáról és címzettjéről. A Szervező köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő

alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Játékos erre irányuló kérelmére

írásban megadni a tájékoztatást. Kérdés esetén a Szervező az alábbi elérhetőségen rendelkezésre áll:

2045 Törökbálint, Móricz Zsigmond utca 7.

8.5 A Szervezőhöz intézett kérelemmel a Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, (a)

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szervezőre vonatkozó jogi

kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szervező, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének

érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; (b) ha a személyes adat

felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos

kutatás céljára történik; valamint (c) törvényben meghatározott egyéb esetben. A kérelemről a

Szervező a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt. Amennyiben a Játékos a Szervező

döntésével nem ért egyet, illetve, ha a Szervező a határidőt elmulasztotta, a Játékos a döntés

közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül bírósághoz

fordulhat.

8.6. A Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során a Szervezőhöz

intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének

elmulasztása esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a

bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

elérhetősége: Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Jogainak megsértése esetén a

Játékos bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik, és az általános

illetékességi szabályban foglaltak mellett (vö. a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv.

 1. §) a Játékos választása szerint a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék

előtt is megindítható. A személyes adatok védelmével összefüggő per illetékmentes, és a bíróság

soron kívül jár el.

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves megjelölés, téves vagy nem valós

adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy

késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2 Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől

nem követelheti, bármely igényt a Szervezővel szemben nem támaszthat.

9.3 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.instagram.com Weboldalt, illetve az azt

működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások,

meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért

támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes

státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

9.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről

bármilyen manipulációt, tömegesen generált telefonszám létrehozását, illetve a Játék szellemével

bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott

gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

9.5 A Játék semmilyen módon nem szponzorált senki által.

9.6 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. Az erre

vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva

akként teszi közzé, hogy a szabályzat módosításának tényéről tájékoztatást nyújt, az új szabályzat

elérhetőségének pontos megjelölésével, megjelölve a változást.

A Játékszabályzat esetleges megváltoztatása eseten ezen új szabályzat elfogadásának minősül, ha a

Játékos nem jelzi írásban kifejezetten azt, hogy a továbbiakban nem kíván részt venni a Játékban.

Ezt az Instagram kommunikációs csatornáin keresztül tudja megtenni az új szabályzat közzétételét

követő 24 órán belül. A Szervező ezt tudomásul veszi és haladéktalanul törli a Játék posztjából az új

szabályzatot el nem fogadó Játékos kommentjét.

9.7 Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a vonatkozó, hatályos

jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.