🍀NYEREMÉNYJÁTÉK🍀

Ki látta, hogy milyen fantasztikus koktélpályázat van a @matyaskeseru oldalán?

Na kérem, mi nem alszunk ha fent vagyunk, úgyhogy itt egy újabb lehetőség a játékok szerelmeseinek, hiszen nem csak a vendéglátósokra gondolunk, hanem mindenkire! Nyerj készpénzt, ajándékcsomagot éééés egy névre szóló Mátyást,
Ki látta, hogy milyen fantasztikus koktélpályázat van a @matyaskeseru oldalán?

olyat, mint amit a képen is látsz:) ( Persze nem CSUTI fog rajta szerepelni. )

Ehhez nincs más tennivalód, mint követni a @matyaskeseru oldalát, engem🙋 , likeolni ezt a posztot és kommentben @-cal megjelölni 2 barátodat, akivel szívesen elfogyasztanád a nyeremény iható részét!😅

A játék vége: június 19, 23:59-ig tart!

A sorsolás pedig június 24-én délután fog történni.

3 nyertest fogunk kisorsolni, akik az alábbi nyereményeket fogják kapni:

 1.  25.000 Ft készpénz + 30.000 Ft értékű Mátyás Keserű ajándékcsomag 
 2.  20.000 forint értékű Mátyás Keserű ajándékcsomag
 3.  10.000 forint értékű Mátyás Keserű ajándékcsomag

Sok szerencsét mindenkinek.😎

Ez a tartalom nem az instagram által szervezett, illetve nem az instagram által szponzorált. A résztvevők ezzel elfogadják az instagram használati szabályzatát.

Játékszabályzat:

Szabó András Csuti & Mátyás Keserű nyereményjáték (INSTAGRAM)

 

Szabó András Csuti & Mátyás Keserűközös nyereményjátéka, 3 nyertest fogunk kisorsolni, akik az alábbi nyereményeket fogják kapni:

 1.  25.000 Ft készpénz + 30.000 Ft értékű Mátyás Keserű ajándékcsomag 
 2.  20.000 forint értékű Mátyás Keserű ajándékcsomag
 3.  10.000 forint értékű Mátyás Keserű ajándékcsomag

A játékban való részvétel feltételei:

 1. Kedveld a képet
 2. Kövesd az alábbi két instagram oldalt: @csut.i és @matyaskeseru
 3. Jelöld meg kommentben két barátodat játszani, aki szintén örülnének a nyereményeknek.

A játék kezdete 2020.06.08- án lesz a Szabó András Csuti (@csut.i) Instagram oldalán 18:00 – kor.

A sorsolás pedig 2020.06.24-én délután kerül megrendezésre Szabó András Csuti (@csut.i) Instagram oldalán.

Játékszabályzat:

1.     A játék szervezője

A „ Szabó András Csuti & Mátyás Keserű” elnevezésű nyereményjáték („Játék”) szervezője

a Kunság Szesz Zrt. (6200 Kiskőrös, Bánffy u. 35-37. Adószám: 13143233-2-03) továbbiakban

„Szervező”. A nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti vagy támogatja az Instagram, csak a játék pla[ormját biztosítja. Bármilyen kérdés, észrevétel vagy panasz a nyereményjáték szervezőjéhez érkezik be és nem az Instagramhoz.

2.     A játékban részt vevő személyek:

 • A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.8. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy („Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt a www.instagram.com domain alatti weboldalon (a továbbiakban:

„Instagram” vagy „Weboldal”) található „@csut.i” elnevezésű oldalon elérhető játékra felhívó posztot kedveli („Poszt”) és hozzászólást tesz, és ezzel a Szervező rendelkezésére bocsátja a Instagram oldalon megadott adatait, továbbá a hozzászólásával elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt (a továbbiakban együtt:

„Pályázat”).

 • A Játék időtartama alatt egy Játékos egy Pályázat beküldésére jogosult, amely Pályázat semmilyen formában nem sértheti harmadik személy személyhez fűződő, vagy egyéb
 • Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.
 • A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.
 • A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok általuk regisztrált saját Instagram profil igénybevételével és saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram profilt vesz igénybe, illetve nem saját e-mail címét adja meg, a Játékkal kapcsolatos,

Instagram profil vagy e-mail fiók használatára vonatkozó jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 • A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtak, illetve az e bekezdésben írtakból fakadó hibák, hiányosságok tekintetében mindennemű felelősségét kizárja.
 • A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételei teljesítésének az ellenőrzése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
 • A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 • Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékból azonnali hatállyal kizárja azon Játékosokat, akik esetében azt tapasztalja, illetve annak megalapozott gyanúja merül fel, hogy a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév alatt nem valós Instagram profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy több, illetve hamis Instagram profillal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek

3.     A játék időtartama

A játék 2020.06.08 napján 18:00 órakor kezdődik és 2020.06.19. napján 23 óra 59 percig tart.

4.     A játék definíciója és menete

4.1. A Szervező „Szabó András Csuti & Mátyás Keserű ” néven hirdet játékot az Instagramon, melynek keretében arra kéri a részvevőket, hogy a jelen Játékszabályzatban

foglaltakkal összhangban kövessék a Mátyás Keserű oldalát és tageljék kommentben két barátjukat. A kommentelő játékosok közül 1 darab nyertes kerül véletlenszerűen kisorsolásra.

 • A Poszt tartalma a következő:

🍀NYEREMÉNYJÁTÉK🍀

Ki látta, hogy milyen fantasztikus koktélpályázat van a @matyaskeseru oldalán?

Na kérem, mi nem alszunk ha fent vagyunk, úgyhogy itt egy újabb lehetőség a játékok szerelmeseinek, hiszen nem csak a vendéglátósokra gondolunk, hanem mindenkire! Nyerj készpénzt, ajándékcsomagot éééés egy névre szóló Mátyást,
Ki látta, hogy milyen fantasztikus koktélpályázat van a @matyaskeseru oldalán?

olyat, mint amit a képen is látsz:) ( Persze nem CSUTI fog rajta szerepelni. )

Ehhez nincs más tennivalód, mint követni a @matyaskeseru oldalát, engem🙋 , likeolni ezt a posztot és kommentben @-cal megjelölni 2 barátodat, akivel szívesen elfogyasztanád a nyeremény iható részét!😅

A játék vége: június 19, 23:59-ig tart!

A sorsolás pedig június 24-én délután fog történni.

3 nyertest fogunk kisorsolni, akik az alábbi nyereményeket fogják kapni:

 1.  25.000 Ft készpénz + 30.000 Ft értékű Mátyás Keserű ajándékcsomag 
 2.  20.000 forint értékű Mátyás Keserű ajándékcsomag
 3.  10.000 forint értékű Mátyás Keserű ajándékcsomag

Sok szerencsét mindenkinek.😎

Ez a tartalom nem az instagram által szervezett, illetve nem az instagram által szponzorált. A résztvevők ezzel elfogadják az instagram használati szabályzatát. Játékszabályzat:

 • Szervező a Játék teljes időtartama alatt – 2020. június 06. napján 18 óra 00 percig – beérkezett érvényes Pályázatot beküldő Játékosok közül június 06. napján 20 óra 00 perckor, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen 3 darab nyertes Játékost sorsol ki. A Szervező a sorsolás során számításba veszi azt, hogy a Játékosok eleget tettek a nyereményjáték kiírásának. A nyertesek Játékos az 5.1 pontban feltüntetett nyereményt nyeri meg.
 • A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő minden Játékos kizárólag egy Pályázattal vesz részt.
 • A Szervező a nyertes Játékosok nevét közzéteszi a Instagram profiljában a sorsolást követően, valamint 2020. június 30. napján legkésőbb 23 óra 59 percig személyes üzenetben értesíti a nyertest, amelyhez a Játékos a Játékban való részvételével feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul. A Szervező a nyereményjátékkal, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem A játék során pótnyerteseket a Szervező nem hirdet. A nyertes Játékos bármely további értesítés nélkül a Játékból automatikusan kizárásra kerül, ezáltal nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: – ha az értesítő levélre 7 napon belül, legkésőbb 2020. július 7. 23:59-ig nem válaszol; – ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; – bebizonyosodik, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálják; – jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsértik.

5.        Nyeremények kézbesítése

 • A szervező a nyereményeket, postai úton küldi el a nyerteseknek a sorsolástól számított 2 héten belül. A nyereményátvételének részleteit a Szervező a nyertesekkel Instagram üzenetben egyezteti. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele a Játékosok érdekkörében felmerülő bármely okból meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban, a Játékosok a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem támaszthatnak.
 • A Nyeremény nem átruházható és készpénzre nem váltható át.

6.        A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes Játékos részére elektronikus úton elküldött értesítésnek Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

8.        Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. A nyeremények készpénzre nem válthatók. A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék játékszabályzatát és az adatkezelésre vonatkozó szabályozást, valamint tudomásul veszik, hogy:

 • az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos hozzájárulását az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel kifejezetten megadottnak kell tekinteni;
 • a nyertes játékosok adatait (név, Instagram profil) a Szervező nyilvánosságra hozhatja a Szervező Facebook, Instagram oldalain és weboldalán,
 • amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy a Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint;
 • a Játék során felmerülő nyereményadó megfizetését a nyeremény felajánlója vállalja. A nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelésének ideje a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet követően az adatok törlésre kerülnek.
 • A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
 • Szervező, mint adatkezelő, és mint ada[eldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a nyeremény átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;
 • nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
 • nyertességük esetén a Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;
 • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.
 • Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: 6200 Kiskőrös, Bánffy u. 35-37. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz
 • A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.
 • A hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a Játékos jogosult a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást, személyes adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni. Kérelmére a Szervező tájékoztatja az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – a Játékos személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szervező köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Játékos erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Kérdés esetén a Szervező az alábbi elérhetőségen rendelkezésre áll: 6200 Kiskőrös, Bánffy u. 35-37.
 • A Szervezőhöz intézett kérelemmel a Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, (a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szervezőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szervező, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; (b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint (c) törvényben meghatározott egyéb esetben. A kérelemről a Szervező a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt. Amennyiben a Játékos a Szervező döntésével nem ért egyet, illetve, ha a Szervező a határidőt elmulasztotta, a Játékos a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül bírósághoz

8.6. A Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során a Szervezőhöz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Jogainak megsértése esetén a Játékos bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik, és az általános illetékességi szabályban foglaltak mellett (vö. a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 25. §) a Játékos választása szerint a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A személyes adatok védelmével összefüggő per illetékmentes, és a bíróság soron kívül jár el.

 • ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás.

A Szervező a Nyertes Játékos Instagram felhasználónevét, illetve annak Nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a Szervező Instagram oldalán.

A Szervező és a Lebonyolító, mint adatkezelők, ada[eldolgozók az adatkezelési műveleteket úgy tervezik meg és hajtják végre, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infótörvény), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”) és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelők gondoskodnak az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infótörvény, a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelők adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az adatkezelők az Ön személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolják. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozza.

Az adatkezelő lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott személyes adatok kezeléséről tájékoztatást kérjen.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Kérelmezhet az adatkezelőnél

 1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. c) személyes adatainak – a nem hozzájárulás alapján kezelt adatok kivételével – törlését vagy zárolását.

Ön az említett jogait a e-mail címen előterjesztett kérelmében érvényesítheti.

Az Ön személyes adatait lebonyolító oldaláról az alábbi munkaköröket betöltő személyek kezelhetik: social media manager, head of social media.

Minden adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel.

Kérelmére bármelyik adatkezelő tájékoztatást ad az Ön általa, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott ada[eldolgozó által feldolgozott adatairól kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

A tájékoztatást az adatkezelő csak a vonatkozó adatkezelési, adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A megadott személyes adatok kezelői a Kunság-Szesz Zrt. és a Social Guru Magyarország K{. A Szervező a Játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a nyeremények átvételét követően haladéktalanul megsemmisíti.

A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat, melynek elérhetőségei a következők:

 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, 5

– Telefon: +36 1 391 1400

– Telefax: +36 1 391 1410

A Játékos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő kérésre a Játékost tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Szervező a jelen Játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt az Instagram oldala technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint

válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 • A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 • Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti, bármely igényt a Szervezővel szemben nem támaszthat.
 • A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.instagram.com Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
 • Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Instagram profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztalat vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.
 • Amennyiben a Játékos ada[eltöltés vagy a Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 • Szervező kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden tőle telhető intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
 • A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Instagram által. Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.
 • Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva akként teszi közzé, hogy a szabályzat módosításának tényéről tájékoztatást nyújt, az új szabályzat elérhetőségének pontos megjelölésével, megjelölve a változást.

A Játékszabályzat esetleges megváltoztatása eseten ezen új szabályzat elfogadásának minősül, ha a Játékos nem jelzi írásban kifejezetten azt, hogy a továbbiakban nem kíván részt venni a Játékban.

Ezt az Instagram kommunikációs csatornáin keresztül tudja megtenni az új szabályzat közzétételét követő 24 órán belül. A Szervező ezt tudomásul veszi és haladéktalanul törli a Játék posztjából az új szabályzatot el nem fogadó Játékos kommentjét.

 • Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a vonatkozó, hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell

2020.06.08.